Ülkücülük ve Milliyetçiliğin Zıt Kavramlar Olması

Ülkücülük, idealistliktir. Fakat; günümüz türkiye'sinde ülkü ocakları ülkücülük adı altında türkçülük yapmaktadırlar. Türkçülük, türk ırkının üstünlüğünü diğer ırklara kabul ettirmek adına diğer ırklara kırım yapmak demektir. bu da faşizmdir.

Milliyetçilik ikiye ayrılır; birincisi, yurtseverlik. İkincisi, milli egemenliktir. yurtseverlik, ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm halkların eşitliği ve refahı demektir. Milli egemenlik, bir milletin kendi yolunu kendisinin tayin etmesi demektir.

Bu bakımdan, ülkücülüğün milliyetçilikle hiç bir alakası yoktur. Çünkü; yurtseverlik ve milli egemenlik kavramlarını, kürt halkıyla örneklendirecek olursak; birincisinde, kürt halkının türk halkıyla eşit haklar içerisinde refahı, ikincisinde ise, kürt halkının bağımsızlığı söz konusudur. Kendilerine ülkücü diyen insanlar ise, kürt halkıyla ilgili olan bu iki gerekliliğe de karşı çıkmaktadırlar. Dolayısıyla, milliyetçilik ve ''ülkücülük'' adı altında yapılan türkçülük birbirine taban tabana zıttır.

0 yorum:

Yorum Gönder